Těsnicí klíny TK

Těsnicí klíny slouží pro rychlé utěsnění trhliny nebo malé díry z bezpečné vzdálenosti a bez nutnosti asistence další osoby. Jedná se hlavně o poškozené nádrže, cisterny, sudy nebo potrubí.

Typ TK 6/5 TK 8/5,5 TK 11/7 TK 7,5
Č. výrobku 1906 1904 1907 1903
Rozměry mm 230 x 60 x 50 230 x 80 x 55 230 x 110 x 70 75
Těsněná plocha mm 15–45/60–80 15–45/80–110 30–60/110–170 30-90
Provozní přetlak MPa 0,15 0,15 0,15 0,15
Hmotnost kg 0,4 0,5 0,6 0,4