Zkušební souprava pro domovní vedení a přípojky DS 8/15

Toto zařízení se používá pro zkoušky těsnosti potrubí DN 80-150 mm vzduchem. Lze je použít jak v rovných úsecích potrubí, tak i tam, kde jsou oblouky a kolena až do devadesáti stupňů. Souprava obsahuje digitální manometr a všechny potřebné armatury a příslušenství nutné pro provádění zkoušek těsnosti dle ČSN 75 6909.