Těsnicí vaky potrubí odolné ropným produktům OL

Těsnicí vaky potrubí odolné ropným produktům OL

Tyto těsnící vaky jsou ovozeny od základních typů těsnících vaků potrubí U a UK. Jsou vyrobeny z chloroprenové pryže, což zajišťuje dobrou odolnost proti ropným produktům. Jejich využití je proto hlavně v chemickém průmyslu.