Zkušební soupravy

Zkušební soupravy se používají pro zkoušky těsnosti potrubí vzduchem nebo vodou.