Zvedací vaky

Zvedací vaky umožňují odstranit těžká břemena při živelných pohromách, vyprostit osoby při dopravních nehodách, montáž těžkých strojů a výměnu pneumatik u veškerých dopravních prostředků.