Těsnicí vaky potrubí průtočné PU a PU - F

Těsnicí vaky potrubí průtočné PU a PU - F

Těsnící vaky potrubí průtočné slouží hlavně pro utěsnění nebo uzavření potrubí, odklonění toku,v případě inspekce, čištění, havárie nebo opravy potrubí. Využívají se také při zkouškách těsnosti vodou nebo vzduchem dle ČSN 75 6909. Všechny vaky jsou osazeny rychlospojkami a přírubami, které umožňují připojení libovolného příslušenství.

Těsnicí vaky potrubí průtočné PU mají robustní kovový průtočný střed, na kterém je navlečen pryžotextilní plášť. V případě poškození je plášť vyměnitelný.

Těsnicí vaky potrubí průtočné flexibilní PU-F mají pružnou konstrukci, kde je průtok zajištěn hadicí. To umožňuje jejich snadnou instalaci. Tyto základní typové řady pokryjí průměr potrubí v rozmezí od 70 mm do 1600 mm a odolávají protitlaku 10 m nebo 5 m vodního sloupce.