Zkušební sada pro domovní vedení a přípojky DS 10/20

Zkušební sada pro domovní vedení a přípojky DS 10/20

Tato sada se používá pro zkoušky těsnosti potrubí DN 100 - 200 mm vzduchem nebo vodou dle ČSN 75 6909. Lze ji použít jak v rovných úsecích potrubí tak i tam, kde jsou oblouky a kolena o úhlu až 90°.