Zkušební sada pro domovní vedení a přípojky DS 8/15

Zkušební sada pro domovní vedení a přípojky DS 8/15

Tato sada se používá pro zkoušky těsnosti potrubí DN 80 -150 mm vzduchem dle ČSN 75 6909. Lze ji použít jak v rovných úsecích potrubí tak i tam, kde jsou oblouky a kolena o úhlu až 90°.