Zkušební vaky MTU

Zkušební vaky MTU

Tyto vaky slouží ke zkouškám těsnosti spojů potrubí vzduchem. Zkušební tlak je 0,001 MPa (100 mm vodního sloupce).