Těsnicí bandáže TB

Těsnicí bandáže se používají pro rychlé utěsnění potrubí od 5 do 48 cm. Jsou vyrobeny z chemicky odolného materiálu. Utěsnění se provede omotáním bandáže kolem potrubí, upnutím pásů, které jsou součástí bandáže a následným nafouknutím.

Typ TB 15/100 TB 21/150 TB 42/100 TB 42/150
Č. výrobku 1910 1911 1912 1913
Rozměry mm 150 x 1000 210 x 1500 420 x 1000 420 x 1500
Max. šířka těs. plochy mm 140 200 400 400
Provozní přetlak MPa 0,15 0,15 0,15 0,15
Těsněný protitlak MPa 0,14 0,14 0,14 0,14
Hmotnost kg 2,3 4,6 5,3 8,5