Zkušební souprava pro domovní vedení a přípojky DS 10/20

Toto zařízení se používá pro zkoušky těsnosti potrubí DN 100-200 mm vzduchem nebo vodou. Lze je použít jak v rovných úsecích potrubí, tak i tam, kde jsou oblouky a kolena. Souprava obsahuje všechny potřebné armatury a příslušenství nutné pro provádění zkoušek dle ČSN 75 6909.